opmerkingen

10/2019
Kaarten (vanaf 06/2019)
Tussen 2016 en 2019 werd actief en passief bewijs en kennisgevingen verzameld.
Passief betekend dat via de homepagina een platform is gemaakt waar willekeurige weergaven kunnen worden gerapporteerd.
In 2016 werden alle Oostenrijkse jachtverenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan de zoekactie en bevestiging. Het werd vervolgens door sommige van deze informatie via distributeurs of nieuwsbrieven doorgestuurd naar de eigenaars van de jachtkaart. Bovendien was er tussen 2016 en 2018 de mogelijkheid om zichzelf te informeren over de homepagina van Citizen Science Austria en waarnemingen te melden. Hier waren grotendeels meldingen van vossen doorgegeven. (Genoteerd als F)
Piramides = C1 (bevestigd bewijs)
Sterren = C3 (hints, zonder tastbare bewijs)
—————————————————————————————————————-
De gekleurde 10x10km vakken (volgende foto) laat zien dat hier actieve bio-akoestische monitoring is uitgevoerd.
Donkergroen betekend dat een groep van 2 seizoenen hier kon worden waargenomen. Paars suggereert dat, ondanks een dubbele beoordeling, slechts één jaar is beantwoord.
Lichtgroen betekend dat oproepbewaking op ten minste één punt is uitgevoerd (zonder positief antwoord). Het is altijd samen met de landeigenaren en / of jagers gedaan. (onder downloads vindt u meer informatie over de akoestische monitoring)
Geen reactie betekend natuurlijk niet dat er in het gebied geen goudjakhalzen te zien zijn. Het kan altijd zijn dat de dieren niet antwoorden – en het moet gezegd worden dat ze over het algemeen heel gemakkelijk te stimuleren zijn. In “nieuw” bevolkte gebieden kan er echter geen duidelijk antwoord zijn. Omdat de dieren zeer geheim leven en nachtelijk actief zijn, is het niet verwonderlijk dat ze vaak niet erg lang en zeer zelden waargenomen worden.
Opgemerkt moet worden dat in sommige gebieden waar gebeurtenissen zijn tot nu toe geen tastbaar bewijs is.

—————————————————————————————————————-
Een tussenresultaat, het aantal eerder gecatalogiseerde proeven, kan als volgt worden weergegeven.
Hier verdeeld in deelstaten (BAM C1 = positief antwoord door akoestische monitoring). In 2019 vond bio-akoestische monitoring plaats in stiermarken (zonder positief antwoord).
Bijna 300 “reputatiepunten”zijn in de afgelopen 3 jaar uitgevoerd.

Visum: Hatlauf J (2019): Korte versie – Projectrapport 10/2019. Goudjakhalsmonitoring in Oostenrijk (2016-2019). University of Natural Resources en Life Sciences Vienna (in uitvoering)
Huidige kaart 10/2019

” class=”Apple-web-attachment Singleton” style=”max-width: 100%;” tabindex=”-1″ />

De verspreiding van individuen moet niet worden belet zich te vestigen onder de EU-habitatrichtlijn en er mag niet worden belet dat de bevolking een gunstige staat van instandhouding bereikt. Voor de Europese “continentale” bevolking zijn er schattingen van ongeveer 114.000 personen, maar een gedetailleerde beoordeling moet nog worden gedaan per land. Een moeilijke kwestie, b.v. bij dieren precies in de grensgebieden.

Of in een enkele deelstaat in Oostenrijk al een gunstige staat van bewaring is vastgesteld, kan nauwelijks op basis van deze gegevens worden bevestigd. Om dit te bepalen, moeten reeds verzamelde groepen in de toekomst worden gevolgd / moeten meer dieren worden geregistreerd. Het mag daarom het aantal groepen niet verminderen om het bereiken van een gunstige staat van bewaring niet tegen te gaan. Daar moet je rekening mee houden en de groepen mogen niet worden “uitgeroeid”.
De jacht op zichzelf is onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld monitoring) te wijten aan de opname van de gouden jakhals in bijlage V (FFH-richtlijn). In de meeste landen met constante voortplanting binnen het gebied van voorkomen, vindt de jacht plaats (met enkele uitzonderingen, zoals Italië). Zie ook Trouwborst et al. 2015 (Juridische implicaties van bereikuitbreidingen in een terrestrische carnivoor: het geval van de gouden jakhals (Canis aureus) in Europa.) In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, beginnen geschulpte jakhalzen zich jonger te reproduceren, met meer jonge exemplaren. In een studie in Bulgarije bleek dat gebieden met een hoge dichtheid snel worden aangevuld. Of de jacht op roofzoogdieren in het algemeen zinvol is, wordt vaak afzonderlijk besproken en in elk geval moeten verdere beheersmaatregelen worden overwogen, getest en wetenschappelijk worden onderzocht. Habitatverbeteringen en vertrek zijn de eerste benaderingen.
Juridische status in Oostenrijk

Er zijn al opnametijden voor de gouden jakhals in Oostenrijk in Opper-Oostenrijk (oktober tot maart). In Neder-Oostenrijk is het GEEN bejaagbaar wild en bevindt het zich momenteel legaal in een onverklaarbaar grijs gebied. In Stiermarken, Karinthië en Salzburg telt het al voor spel, maar wordt het hele jaar gespaard. In de andere deelstaten wordt het automatisch beschermd in de natuurbeschermingswetgeving (bijvoorbeeld Tirol) of strikt (Wenen).
—————————————————————————————————————-

buurlanden

Om Oostenrijk niet uit het systeem te halen, zijn er nog een paar nummers uit twee buurlanden waar gouden jakhalzen zich de afgelopen tien jaar constant en snel hebben vermenigvuldigd.

In Hongarije wordt het hele jaar door op de gouden jakhals gejaagd, hier de schietcijfers van de afgelopen jaren (officiële jachtstatistieken).

 

—————————————————————————————————————-

In Slovenië was er het eerste bewijs van gouden jakhalsgroepen in 2009 en ten slotte werden door actieve enquêtes tussen 2016 en 2019 249 verschillende gebieden met gouden jakhalsrecords geregistreerd (Potocnik et al., 2019, AGJSO-conferentierapport).