Goudjakhals biologie

 

Leer meer over de biologie en ecologie van dit dier.
Algemene naam: Goudjakhals
Wetenschappelijke naam: Canis Aureus
Schouderhoogte: 44 – 50 cm
Lichaamslengte: tot wel 105 cm
Gewicht: Vrouw weegt gemiddeld 10kg/ man weegt gemiddeld 11kg (er zijn ook individuen die tot wel 15kg wegen)
Staart lengte: 20 – 30 cm, in vergelijking tot het lichaam is de staart erg kort.
Met een schouderhoogte van 44 – 50 cm, een lichaamsgewicht tot wel 15 kg en een lichaamslengte van ongeveer 105 cm, is de goudjakhals een medium formaat carnivoor van de familie hondachtigen. Zijn vacht is gelig-grijs (ook beschrijft als roodachtig), van achter en de staartpunt zijn donker en aan de zijkant en aan de poten goud-kleurig. Zijn bruine gezichtsmasker wordt gekenmerkt door een duidelijke witte tekening rond de mond en nek.

 

De sporen van de goudjakhals lijken op die van een grote rode vos, maar de middelste voetkussens zijn aan elkaar gesmolten in het onderste deel. Dit geldt zowel voor de voorste als de achterste pootafdrukken.
Wil je meer blijven leren over de goudjakhals? Blijf dan lezen…
Voeding 
De goudjakhals is een voedsel-generalist en een opportunist die zich zeer goed kan aanpassen aan het seizoen, de leefomgeving en de beschikbare middelen.
De belangrijkste voedselbronnen zijn kleine tot middelgrote zoogdieren: evenals amfibieën, insecten, vissen, vaak karkassen, planten en antropogene voedselbronnen (in sommige regio’s slachthuisafval).
 
In zwaar bejaagde gebieden gebruikt de goudjakhals restjes of karkassen van niet-gevonden hoefdieren als belangrijkste voedselbron.
 
Voortplanting
De voortplantings-periode van de goudjakhals in het Europese gebied is in januari en februari. De nestgrootte is meestal ongeveer vier tot vijf jongen (zelden tot 12). In de regel blijft een zogenaamde ‘helper’ bij de ouders om te helpen met de zorg voor de volgende nakomelingen.
De goudjakhals is een schemerig en nachtelijk dier dat leeft in een flexibel sociaal systeem, waarin de partners een leven lang samen blijven, hun territorium samen markeren en samen jagen.
Leefgebied
De goudjakhals is flexibel in zijn habitatkeuze en kan zich goed aanpassen aan verschillende omstandigheden.
Rijk gestructureerd agrarisch landschap als ook natte gebieden bieden goede omstandigheden voor de goudjakhals.
Adequate dekking en schuilplaatsen overdag spelen een belangrijke rol in de nabijheid van de nederzetting, maar in beschermde gebieden met veel rustmogelijkheden is dit nogal incidenteel.

Goldschakal-Lebensraum in Slowenien

Goldschakal-Lebensraum in Slowenien

 
Tekst bij foto’s: Goudjakhals leefgebied in Slovenië
 
Verspreiding
Wereldwijd
In de literatuur wordt het natuurlijke verspreidingsgebied van de goudjakhals beschreven als een uitgestrekt gebied van Noord-Afrika over Azië tot Midden, Oost en Zuid-Europa. Een recent genetisch onderzoek door Koepfli en anderen uit (2015) trekt de conclusie dat de Afrikaanse en Europees-Aziatische goudjakhals niet zo nauw verwant zijn als werd verondersteld.
 

De Afrikaanse goudjakhals is daarom meer verwant aan de wolf (Canis Lupus) dan aan de goudjakhals in Europa en Azië. Daarom wordt een nieuwe taxonomische differentiatie van de soort in “Afrikaanse gouden wolf” (Canis Anthus) en “Europees-Aziatische goudjakhals” (canis Aureus) voorgesteld.

 

Trouwborst et al. 2015